NASA quyết tâm trở lại Mặt Trăng với kế hoạch mới

Đồng thời, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về ảnh hưởng của những hành trình dài ngày trong vũ trụ đối với cơ thể con người.

Trong Hội nghị Con người lên sao Hỏa vừa qua tại thủ đổ Washington DC (Mỹ), nhà khoa học Greg Williams thuộc nói đến kế hoạch lên vào năm 2027 và đưa nhà du hành lên trong 1 năm.
Toàn bộ kế hoạch gồm ít nhất 5 nhiệm vụ, có cái vụ do con người thực hiện, cũng có cái do máy móc thực hiện để kéo thiết bị lên Mặt Trăng.
Ông Greg Williams đã nói rằng: “Nếu thực hiện được nhiệm vụ trên tàu Deep Space Transport trong không gian quỹ đạo Mặt Trăng, thì chúng tôi tự tin rằng sau đó sẽ thực hiện được nhiệm vụ tương tự lên sao Hỏa và trở về trong vòng 1.000 ngày”.

Hiện nay, kế hoạch “dài hơi” của vẫn chưa có tên gọi chính thức. Trước đây, họ từng nói mục đích xây dựng trạm vũ trụ Deep Space Gateway trong quỹ đạo Mặt Trăng làm “tiền đồn” cho các nhiệm vụ đi sâu hơn vào vũ trụ, trong đó có hành trình lên sao Hỏa.
Vào năm sau, NASA sẽ nâng cấp thiết bị đưa lên vũ trụ bằng cách sử dụng tên lửa mạnh nhất trong hệ thống phóng vũ trụ SLS.
Theo ông Greg Williams, kế hoạch trở lại Mặt Trăng vẫn đang được xây dựng, nên chúng ta chưa thể biết được thông tin cụ thể như thế nào. Đồng thời, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về ảnh hưởng của những hành trình dài ngày trong vũ trụ đối với cơ thể con người.
Nghiên cứu gần đây cho thấy, dù là chuyến đi ngắn ra ngoài khí quyển Trái Đất cũng làm cho chuột bị bệnh gan.
Sau khi nhà du hành Scott Kelly sống 340 ngày trên vũ trụ thì NASA thấy sức khỏe ông vẫn tốt, nên có thể các nhà du hành sẽ có đủ thể lực để thực hiện chuyến hành trình dài 1.000 ngày lên sao Hỏa.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *